Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 94/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 grudnia 2017 r. uchylające Zarządzenie Nr 65/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 października 2014 r. w sprawie zasad wyłaniania 5% najlepszych absolwentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 343
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2017-12-22
rok 2017
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi najlepszy absolwent zasady uchylenie zarządzenia
załączniki