Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
160 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 222/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia przedmiotów egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pana mgr. Arkadiusza Szajny 2019-05-21
159 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 221/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr. Arkadiusza Szajny 2019-05-21
158 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 220/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia przedmiotów egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pani mgr Beaty Koniecznej-... 2019-05-21
157 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 219/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Beaty Koniecznej-Drzewieckiej 2019-05-21
156 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 218/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pana m... 2019-05-21
155 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 217/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pana mgr. Piotra Burc... 2019-05-21
154 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 216/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Pani dr Agnieszce Piskorz-Ryń 2019-05-21
153 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 215/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym Pani dr Natali... 2019-05-21
152 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 214/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji na kierunek Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej studia II stopnia 2019-04-26
151 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 213/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 166/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 16 k... 2019-04-26