Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
20 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 83/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 19 lutego 2019 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego Pani mgr Sławomiry Kotas oraz wyznaczeniu promotora 2019-02-19
19 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 82/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie nadania Pani mgr Iwonie Stalicy stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa 2019-02-19
18 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 81/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie nadania Pani mgr Joannie Karnat stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa 2019-02-19
17 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 80/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr. Zbigniewa Więckowskiego 2019-02-19
16 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 79/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Sekretarza Redakcji czasopisma „Zeszyty Prawnicze” 2019-01-15
15 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 78/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany na stanowisku Sekretarza Redakcji Kwartalnika Naukowego Studentów i Doktorantó... 2019-01-15
14 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 77/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 15 stycznia r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia niektórych czynności w postępowaniu o nadanie tytułu ... 2019-01-15
13 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 76/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora Pani dr hab. Jadwidze Pazdan, prof. UKSW 2019-01-15
12 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 75/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Panu mgr. Oskarowi Kaneckiemu stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa 2019-01-15
11 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 74/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 15 stycznia 2019 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego Pani mgr Klary Dygaszewicz oraz wyznaczeniu promotora 2019-01-15