Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
180 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 242/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Aleksandry Miśkiewicz 2019-06-25
179 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 241/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Moniki Kwiatkowskiej 2019-06-25
178 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 240/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pan... 2019-06-25
177 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 239/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pana mgr. Zbigniew... 2019-06-25
176 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 238/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Panu dr. Łukaszowi Żarnowcowi 2019-06-25
175 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 237/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym Pana dr. St... 2019-06-25
174 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 236/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym Pani dr Aga... 2019-06-25
173 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 235/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym Pani dr Bea... 2019-06-25
172 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 234/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nadania tytułu Doktora Honoris Causa Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Celestino... 2019-06-25
171 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 233/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie projektu efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych „Analityka danych w sekt... 2019-05-21