Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
230 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 3/2019/2020 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii odnośnie kandydata na stanowisko Wicedyrektora Instytutu Nauk Prawnych UKSW 2019-11-27
229 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 2/2019/2020 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii odnośnie kandydata na stanowisko Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych UKSW 2019-11-27
228 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 1/2019/2020 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauki Prawnych UKSW 2019-11-27
227 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 20/2019/2020 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii odnośnie kandydatów na prodziekanów WPiA UKSW 2019-11-27
226 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 19/2019/2020 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii co do zamiaru zatrudnienia visiting professor w Katedrze Prawa Cywil... 2019-09-24
225 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 18/2019/2020 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii co do zamiaru ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze ... 2019-09-24
224 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 17/2019/2020 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 24 września 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Informatycznego 2019-09-24
223 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 16/2019/2020 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 24 września 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa 2019-09-24
222 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 15/2019/2020 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 24 września 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowań kwalifikacyjnych 2019-09-24
221 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 14/2019/2020 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 24 września 2019 r. w sprawie nadania Panu mgr. Zbigniewowi Więckowskiemu stopnia doktora nauk prawnych w zakresie ... 2019-09-24