Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
190 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 252/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora Pani dr hab. Annie Tarwackiej, prof. UKSW 2019-06-25
189 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 251/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nadania Panu mgr. Pawłowi Szymankowi stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa 2019-06-25
188 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 250/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nadania Panu mgr. Piotrowi Burczaniukowi stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa 2019-06-25
187 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 249/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nadania Pani mgr Natalii Niklińskiej stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa 2019-06-25
186 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 248/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani... 2019-06-25
185 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 247/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 220/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 21 ma... 2019-06-25
184 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 246/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z języka angielskiego w przewodzie doktorskim Pani m... 2019-06-25
183 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 245/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani... 2019-06-25
182 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 244/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pan... 2019-06-25
181 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 243/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia przedmiotów egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pani mgr Aleksandry Miś... 2019-06-25