Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
10 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 73/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 15 stycznia 2019 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego Pani mgr Natalii Niklińskiej oraz wyznaczeniu promotora 2019-01-15
9 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 72/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 15 stycznia 2019 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego Pani mgr Magdaleny Chmieleckiej oraz wyznaczeniu promotora 2019-01-15
8 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 71/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profe... 2019-01-15
7 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 70/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora nauk prawnych Panu dr. ha... 2019-01-15
6 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 69/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z języka angielskiego w przewodzie doktorskim Pana m... 2019-01-15
5 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 68/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana... 2019-01-15
4 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 67/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pan... 2019-01-15
3 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 66/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia przedmiotów egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pana mgr. Piotra Burcza... 2019-01-15
2 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 65/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr. Piotra Burczaniuka 2019-01-15
1 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 64/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie poparcia protestu Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej 2019-01-15