Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
170 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 232/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wniosku Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW do Senatu UKSW o wyrażenie zgody na utw... 2019-05-21
169 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 231/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie projektu efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych „Administrowanie podmiot... 2019-05-21
168 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 230/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wniosku Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW do Senatu UKSW o wyrażenie zgody na utw... 2019-05-21
167 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 229/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii co do zamiaru ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Teo... 2019-05-21
166 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 228/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie wskazanych osób na określonych stanowiskach na Wydziale ... 2019-05-21
165 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 227/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowań kwalifikacyjnych 2019-05-21
164 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 226/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie nadania Pani mgr Klarze Dygaszewicz stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa 2019-05-21
163 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 225/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z języka angielskiego w przewodzie doktorskim Pana mgr ... 2019-05-21
162 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 224/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana mg... 2019-05-21
161 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 223/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana m... 2019-05-21