Monitor WNP

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
28 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 48/2015/2016 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Naukow... 2016-03-16
27 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 47/2015/2016 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia k... 2016-03-16
26 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 46/2015/2016 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia k... 2016-03-16
25 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 45/2015/2016 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia k... 2016-03-16
24 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 44/2015/2016 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia ... 2016-03-16
23 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 43/2015/2016 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z j... 2016-03-16
22 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 42/2015/2016 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z dys... 2016-03-16
21 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 41/2015/2016 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z dy... 2016-03-16
20 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 40/2015/2016 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy dokto... 2016-03-16
19 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 39/2015/2016 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia i zmian promotorów i tematów prac dyplomowych na studiach stacjonarnych i n... 2016-03-16