Monitor WNP

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
41 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 57/2015/2016 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanow... 2016-04-20
40 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 56/2015/2016 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanow... 2016-04-20
39 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 55/2015/2016 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanow... 2016-04-20
38 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 54/2015/2016 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do p... 2016-04-20
37 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 53/2015/2016 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr... 2016-04-20
33 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 1/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej WNP UKSW z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie liczby osób w składzie kolegium elektorów Wydziału Nauk Pedagogicznych 2016-03-31
32 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 52/2015/2016 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zmian dotyczących prac dyplomowych na... 2016-03-16
31 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 51/2015/2016 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutac... 2016-03-16
30 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 50/2015/2016 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zaopiniowania urlopu dla celów naukowych 2016-03-16
29 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 49/2015/2016 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie powołania przewodniczącego Rady Naukow... 2016-03-16