Monitor WNP

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
148 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 15/2019/2020 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie powołania członków Wydziałowej Komisj... 2019-12-18
147 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 14/2019/2020 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie odwołania członków Wydziałowej Komisj... 2019-12-18
146 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 13/2019/2020 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Dydakt... 2019-12-18
145 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 12/2019/2020 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2019 r. o zaprzestaniu działalności Wydziałowej Komisj... 2019-12-18
144 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 11/2019/2020 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2019 r. o zaprzestaniu działalności Wydziałowej Komisj... 2019-12-18
143 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 10/2019/2020 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie propozycji recenzenta dorobku naukow... 2019-12-18
165 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 17/2019/2020 Rady Dyscypliny Instytutu Pedagogiki w dyscyplinie pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian promotorów oraz zmian te... 2019-11-20
164 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 16/2019/2020 Rady Dyscypliny Instytutu Pedagogiki w dyscyplinie pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie powołania członka Komisji ds. Jakości Kształ... 2019-11-20
163 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 15/2019/2020 Rady Dyscypliny Instytutu Pedagogiki w dyscyplinie pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk społecznych w za... 2019-11-20
162 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 14/2019/2020 Rady Dyscypliny Instytutu Pedagogiki w dyscyplinie pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie powołania kierownika ścieżki kształcenia w s... 2019-11-20