Monitor WNP

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
89 2016 Uchwała Rady Wydziału Wydziałowej Komisji Wyborczej WNP UKSW z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru kandydata na członka Senatu UKSW spośród nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego lub s... 2016-06-10
88 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 22/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej WNP UKSW z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru członków Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych spośród nauczycieli akademickich nieposiada... 2016-06-10
87 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 21/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej WNP UKSW z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru członków Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych spośród pracowników niebędących nauczyciela... 2016-06-10
93 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 20/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej WNP UKSW z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru prodziekana do spraw nauki i współpracy międzynarodowej 2016-05-31
92 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 19/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej WNP UKSW z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru prodziekana do spraw studenckich i kształcenia 2016-05-31
86 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 91/2015/2016 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie określenia projektu efektów kształcenia ... 2016-05-11
85 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 90/2015/2016 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia programu i stawek wynagrod... 2016-05-11
84 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 89/2015/2016 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zmiany programu Studiów Podyplomowych Ed... 2016-05-11
83 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 88/2015/2016 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmian promotorów i tematów... 2016-05-11
82 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 87/2015/2016 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych n... 2016-05-11