Monitor WNP

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
94 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 3/2023/2024 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany tematu pracy dy... 2023-12-06
93 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 20/2023/2024 Rady Dyscypliny Naukowej Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 06.12.2023 r. w sprawie powołania promotora rozprawy doktorski... 2023-12-06
92 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 19/2023/2024 Rady Dyscypliny Naukowej Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 06.12.2023 r. w sprawie powołania promotora rozprawy doktorski... 2023-12-06
91 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 18/2023/2024 Rady Dyscypliny Naukowej Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 06.12.2023 r. w sprawie powołania promotora pomocniczego rozpr... 2023-12-06
90 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 17/2023/2024 Rady Dyscypliny Naukowej Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 06.12.2023 r. w sprawie powołania promotora rozprawy doktorski... 2023-12-06
89 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 16/2023/2024 Rady Dyscypliny Naukowej Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 06.12.2023 r. w sprawie powołania promotora pomocniczego w rozprawie doktorskiej Pana mgr Michała Sta... 2023-12-06
88 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 15/2023/2024 Rady Dyscypliny Naukowej Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 06.12.2023 r. w sprawie powołania promotora w rozprawie doktorskiej Pana mgr Michała Stańczuka 2023-12-06
87 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 14/2023/2024 Rady Dyscypliny Naukowej Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 06.12.2023 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej Pa... 2023-12-06
86 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 13/2023/2024 Rady Dyscypliny Naukowej Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 06.12.2023 r. w sprawie powołania promotora w rozprawie doktorskiej Pani mgr Anny Mączyńskiej 2023-12-06
85 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 12/2023/2024 Rady Dyscypliny Naukowej Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 06.12.2023 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej Pa... 2023-12-06