Monitor WNP

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
8 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 28/2015/2016 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr. Ma... 2016-02-17
7 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 27/2015/2016 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Jerzego Ciechomskiego 2016-02-17
6 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 26/2015/2016 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia i zmian promotorów i tematów prac dyplomowych na studiach stacjonarnych i... 2016-01-20
5 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 25/2015/2016 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w ... 2016-01-20
4 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 24/2015/2016 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie powołania recenzenta do oceny dorobku kandydatów, na stanowisko profesora nadzwyczajneg... 2016-01-20
3 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 23/2015/2016 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na otwarcie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze ... 2016-01-20
2 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 22/2015/2016 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie nadania mgr Katarzynie Magdalenie Szymczyk stopnia naukowego doktora nauk społecznych w... 2016-01-20
1 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 21/2015/2016 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Magdaleny Szymczyk 2016-01-20