Monitor WNP

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
114 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 15/2020/2021 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przedłużen... 2020-12-21
112 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 7/2020/2021 Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki UKSW z dnia 10.12.2020 r. w sprawie powołania promotorów doktorantów Szkoły Doktorskiej UKSW 2020-12-10
113 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 6/2020/2021 Rady Naukowej Instytutu Nauk Pedagogicznych UKSW z dnia 09.12.2020 r. w sprawie powołania komisji w postępowaniu habilitacyjnym Pana dr Janusza Andrzeja Mółki 2020-12-09
111 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 5/2020/2021 Rady Naukowej Instytutu Nauk Pedagogicznych UKSW z dnia 27.11.2020 r. w sprawie umorzenia postępowania habilitacyjnego dr Małgorzaty Łobacz wszczętego w dniu 29 kw... 2020-11-27
110 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 4/2020/2021 Rady Naukowej Instytutu Nauk Pedagogicznych UKSW z dnia 27.11.2020 r. w sprawie powołania członka komisji w postępowaniu habilitacyjnym Pana dr Janusza Andrzeja Mółki 2020-11-27
109 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 3/2020/2021 Rady Naukowej Instytutu Nauk Pedagogicznych UKSW z dnia 27.11.2020 r. w sprawie powołania sekretarza w postępowaniu habilitacyjnym Pana dr Janusza Andrzeja Mółki 2020-11-27
108 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 2/2020/2021 Rady Naukowej Instytutu Nauk Pedagogicznych UKSW z dnia 27.11.2020 r. w sprawie powołania recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym Pana dr Janusza Andrzeja Mółki 2020-11-27
107 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 1/2020/2021 Rady Dyscypliny Instytutu Pedagogiki w dyscyplinie pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 27.11.2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznyc... 2020-11-27
106 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 14/2020/2021 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie zatwierdzenia zmian opiekunów pr... 2020-11-18
105 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 13/2020/2021 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie zaopiniowania wszczęcia postępowa... 2020-11-18