Monitor WNP

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
47 2017 Uchwała Uchwała nr 82/2016/2017 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia promotorów i tematów pr... 2017-05-31
46 2017 Uchwała Uchwała nr 81/2016/2017 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia tez egzaminacyjnych pod... 2017-05-31
45 2017 Uchwała Uchwała nr 80/2016/2017 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia tez egzaminacyjnych dla... 2017-05-31
44 2017 Uchwała Uchwała nr 79/2016/2017 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia opisu sylwetki absolwen... 2017-05-31
43 2017 Uchwała Uchwała nr 78/2016/2017 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia programu studiów na kie... 2017-05-31
42 2017 Uchwała Uchwała nr 77/2016/2017 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia programu studiów na kie... 2017-05-31
41 2017 Uchwała Uchwała nr 76/2016/2017 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmian w składzie Komisji Rekrutacyjne... 2017-05-31
40 2017 Uchwała Uchwała nr 75/2016/2017 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie powołania recenzenta do oceny dorobku... 2017-05-31
39 2017 Uchwała Uchwała nr 74/2016/2017 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie powołania recenzenta do oceny dorobku... 2017-05-31
38 2017 Uchwała Uchwała nr 73/2016/2017 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przedłużenie z... 2017-05-31