Monitor WNP

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
18 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 38/2015/2016 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 9/2013 z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie propozycji utworzenia, zatwi... 2016-02-17
17 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 37/2015/2016 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie odwołania pełnomocnika dziekana ds. praktyk 2016-02-17
16 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 36/2015/2016 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Pedagogiki K... 2016-02-17
15 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 35/2015/2016 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Psychopedagogiki 2016-02-17
14 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 34/2015/2016 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Pedagogiki Ogólnej i Filozofii Wychow... 2016-02-17
13 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 33/2015/2016 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Pedagogiki Specjalnej, Przedszkolnej ... 2016-02-17
12 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 32/2015/2016 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Historii Wycho... 2016-02-17
11 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 31/2015/2016 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW z dnia 17.02.2016 r. w przedmiocie odmowy wyznaczenia promotora, odwołania promotora pomocniczego oraz umorzenia postępowa... 2016-02-17
10 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 30/2015/2016 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6/2015/2016 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wszczęcia przewodu do... 2016-02-17
9 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 29/2015/2016 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Mac... 2016-02-17