Monitor WNP

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
46 2021 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej KOMUNIKAT NR 1/2021 PRZEWODNICZĄCEJ WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SPRAWIE WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY WYDZIAŁU NAUK PEDAGOGICZNYCH 2021-10-06
45 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 36/2020/2021 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 września 2021 roku w sprawie opinii o zatrudnieniu mgr Sa... 2021-09-20
44 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 35/2020/2021 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 września 2021 roku 2021-09-20
43 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 34/2020/2021 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 września 2021 roku w sprawie opinii o zatrudnieniu dra Ka... 2021-09-20
42 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 30/2020/2021 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 20.09.2021 r. w sprawie oceny indywidulanego planu badawczego doktoranta Pana mgr Marcina Bieleckiego 2021-09-20
41 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 29/2020/2021 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 20.09.2021 r. w sprawie oceny indywidulanego planu badawczego doktorantki Pani mgr Anety Żmijewskiej 2021-09-20
40 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 28/2020/2021 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 20.09.2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego ks. mgr Jerzeg... 2021-09-20
39 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 27/2020/2021 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 20.09.2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego ks. mgr Jerzeg... 2021-09-20
38 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 26/2020/2021 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 20.09.2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego ks. mgr Jerzeg... 2021-09-20
37 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 33/2020/2021 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia zmian tematów p... 2021-06-29