Monitor WNP

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
82 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 20/2021/2022 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 15.12.2021 r. w sprawie powołania promotora w przewodzie doktorskim w dys... 2021-12-15
81 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 19/2021/2022 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 15.12.2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego mgr Moniki Wol... 2021-12-15
80 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 18/2021/2022 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 15.12.2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzen... 2021-12-15
79 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 17/2021/2022 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 15.12.2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego mgr Moniki Wol... 2021-12-15
78 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 16/2021/2022 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 15.12.2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki mgr Iwonie Pilchowskiej 2021-12-15
77 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 15/2021/2022 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 15.12.2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki ks. mgr Jerzemu Ławickiemu 2021-12-15
76 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 6/2021/2022 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia oraz zmiany temat... 2021-12-15
75 2021 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 9/2021 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie stwierdzenia członk... 2021-12-01
74 2021 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej KOMUNIKAT NR 2/2021 PRZEWODNICZĄCEJ WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 2021-12-01
73 2021 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 8/2021 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie zwołania zebrania w... 2021-12-01