Monitor WNP

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
51 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 8/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zasad przeprowadzenia posiedzenia prezentacyjnego oraz trybu k... 2016-05-05
50 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 7/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zwołania posiedzenia kolegium elektorów Wydziału w celu wyboru ... 2016-05-05
49 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 6/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zwołania posiedzenia kolegium elektorów Wydziału w celu prezent... 2016-05-05
48 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 5/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej WNP UKSW z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie dopuszczenia do wyborów kandydata na dziekana Na 2016-04-28
47 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 4/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej WNP UKSW z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie dopuszczenia do wyborów kandydata na dziekana Na 2016-04-28
46 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 3/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej WNP UKSW z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie dopuszczenia do wyborów kandydata na dziekana Na 2016-04-28
45 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 2/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej WNP UKSW z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie dopuszczenia do wyborów kandydata na dziekana Na 2016-04-28
44 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 60/2015/2016 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Wydziału... 2016-04-20
43 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 59/2015/2016 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii o otwarcie konkursu na stan... 2016-04-20
42 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 58/2015/2016 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanow... 2016-04-20