Monitor WNP

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
81 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 86/2015/2016 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych n... 2016-05-11
80 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 85/2015/2016 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia załączników do Regulaminu Rady... 2016-05-11
79 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 84/2015/2016 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie powołania członka Wydziałowej Komisji Re... 2016-05-11
78 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 83/2015/2016 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie odwołania członka Wydziałowej Komisji Re... 2016-05-11
77 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 82/2015/2016 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie propozycji stawek wynagrodzenia za prowa... 2016-05-11
76 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 81/2015/2016 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie propozycji wysokości czesnego na studiac... 2016-05-11
75 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 80/2015/2016 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie propozycji stawek wynagrodzenia za prowa... 2016-05-11
74 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 79/2015/2016 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie propozycji wysokości czesnego na Studiac... 2016-05-11
73 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 78/2015/2016 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie propozycji stawek wynagrodzenia za prowa... 2016-05-11
72 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 77/2015/2016 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie propozycji wysokości czesnego na Studiac... 2016-05-11