Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
154 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 74/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 21 września 2020 roku w sprawie wniosku o powołanie kierownika studiów doktoranckich 2020-09-21
242 2020 Zarządzenie Dyrektora Instytutu Zarządzenie Nr 1/2020 Dyrektora Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 września 2020 roku w sprawie zasad sporządzania sprawozdań z dz... 2020-09-15
144 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 71a/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo dotycząca głosowania obiegowego z 13-15 lipca 2020 roku w sprawie korekty tematu pracy dyplomowej 2020-07-15
237 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 15/2020/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych 2020-06-29
236 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 14/2020/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2020 roku Opinia Rady Dyscypliny w sprawie upoważnienia dr ... 2020-06-29
231 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 13/2020/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2020 roku Opinia Rady Dyscypliny w sprawie upoważnienia dr ... 2020-06-29
136 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 73/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwa z 29 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia protokołu z 18 maja 2020 2020-06-29
135 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 72/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 29 czerwca 2020 o zmianie promotora pracy licencjackiej 2020-06-29
134 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 71/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwa z 29 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia tematów prac dyplomowych 2020-06-29
133 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 70/2020 z 29 czerwca 2020 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie li... 2020-06-29