Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
128 2020 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 11/2020 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania zebrani... 2020-06-17
127 2020 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 10/2020 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania zebrani... 2020-06-17
126 2020 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 9/2020 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie stwierdzenia speł... 2020-06-17
125 2020 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 8/2020 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie stwierdzenia spe... 2020-06-17
124 2020 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 7/2020 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie stwierdzenia sp... 2020-06-17
119 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 69/2020 z 15 czerwca 2020 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie nadania stopnia naukowego mgr. Piotrowi Prachnio 2020-06-15
118 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 68/2020 z 15 czerwca 2020 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Prachnio 2020-06-15
230 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 12/2020/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany tematu pracy dyplom... 2020-06-09
123 2020 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 6/2020 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania zebrania ... 2020-06-05
122 2020 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 5/2020 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania zebrania ... 2020-06-05