Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 14/2020/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2020 roku Opinia Rady Dyscypliny w sprawie upoważnienia dr Małgorzaty Furgały do prowadzenia pracy magisterskiej studenta o numerze albumu nr indeksu 79722 pt. Umiejętności językowe dzieci z III klasy szkoły podstawowej wobec obowiązujących wymagań programowych (filologia polska, studia niestacjonarne)

pozycja 236
rodzaj Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej
data publikacji 2020-06-29
rok 2020
kategoria Dydaktyka
podkategoria brak danych
tagi seminarium magisterskie
załączniki