Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
172 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 85/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 19 października 2020 w sprawie przyjęcia rezygnacji recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Jana Falkowskiego 2020-10-19
171 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 82/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 19 października 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku dziennego 2020-10-19
170 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 81/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 19 października 2020 roku w sprawie powołania komisji skrutacyjnej 2020-10-19
169 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 80/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 19 października 2020 roku w sprawie powołania protokolanta posiedzenia 2020-10-19
167 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 48/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 października 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowej Rady Biznesu Ra... 2020-10-05
166 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 47/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. Oceny Pracowni... 2020-10-05
165 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 46/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. Dydaktycznych ... 2020-10-05
164 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 45/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. Odznaczeń Rady ... 2020-10-05
163 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 44/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. Organizacyjno-... 2020-10-05
162 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 43/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. Jakości Kształc... 2020-10-05