Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
200 2020 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 25/2020 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2020 r. w sprawie stwierdzenia wy... 2020-09-28
184 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 73a/2020Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwoz 21 września 2020 roku w sprawie powołania przewodniczącego RadyDyscypliny 2020-09-21
168 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 79/2020 z 21 września 2020 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie przyjęcia protokołu z 29 czerwca 2020 roku i uzupełnienia do protokołu 2020-09-21
161 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 21/2020/NoKiR Rady Dyscypliny Nauk o Kulturze i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 września 2020 roku w sprawie zatwierdzenia tematów pr... 2020-09-21
160 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 20/2020/NoKiR Rady Dyscypliny Nauk o Kulturze i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji ds. po... 2020-09-21
159 2020 Decyzja Dyrektora Instytutu Decyzja Nr 1/2020/NoKiR Dyrektora Instytutu Nauk o Kulturze i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 września 2020 roku w sprawie powołania sekretarza ... 2020-09-21
158 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 78/2020 z 21 września 2020 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwa w sprawie przyjęcia z poprawkami protokołu z 15 czerwca 2020 roku 2020-09-21
157 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 77/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwa z 21 września 2020 roku w sprawie przyjęcia tematów prac dyplomowych 2020-09-21
156 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 76/2020 z 21 września 2020 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie powołania Komisji ds. Podziału Środków na Badania Naukowe w Instytucie Literaturoznawstwa ... 2020-09-21
155 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 75/2020 z 21 września 2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie zaopiniowania kierownika ścieżki kształcenia doktorantów w Szkole Doktorskiej UKSW 2020-09-21