Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
4 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 1/2020/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie Regulaminu Rady Dyscypliny Językoznawstwo 2020-02-03
87 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 10/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o Regulaminie organizacyjnym Cent... 2020-01-27
86 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 9/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o Regulaminie hospitacji na WNH 2020-01-27
85 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 9/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o Regulaminie hospitacji na WNH 2020-01-27
84 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 8/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o Regulaminie dyplomowania na WNH 2020-01-27
83 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 7/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW Z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej 2020-01-27
82 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 6/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o powołaniu członków oraz przewodn... 2020-01-27
81 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 5/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o koordynatorze Programu Erasmus d... 2020-01-27
80 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 4/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie opinii na temat wniosku o Medal Komisji E... 2020-01-27
79 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 3/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko adiunkta ... 2020-01-27