Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
249 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 121/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 14 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku dziennego 2020-12-14
248 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 120/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 14 grudnia 2020 roku w sprawie powołania protokolanta posiedzenia 2020-12-14
247 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 53/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 07 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdania dziekana za rok akademicki 2... 2020-12-07
246 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 52/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 07 grudnia 2020 r. w sprawie zwolnienia laureatów Konkursu Historyczne... 2020-12-07
245 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 51/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 07 grudnia 2020 r. w sprawie zwolnienia laureatów Konkursu Historyczne... 2020-12-07
244 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 50/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 07 grudnia 2020 r. w sprawie wszczęcia procedury konkursowej na stanow... 2020-12-07
241 2020 Decyzja Dyrektora Instytutu Decyzja Nr 2/2020 Dyrektora Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Pani Mgr Agnieszki Świątek na ... 2020-12-01
238 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 21/2020/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko adiunkta... 2020-12-01
240 2020 Decyzja Dyrektora Instytutu Decyzja Nr 1/2020 Dyrektora Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie powołania Pani Dr Małgorzaty Ciunovi... 2020-11-30
239 2020 Decyzja Dyrektora Instytutu Decyzja Nr 2/2020/NoKiR Dyrektora Instytutu Nauk o Kulturze i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie powołania Pana prof.... 2020-11-30