Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
104 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW nr 80/2017 w sprawie sposobu realizacji praktyk na studiach doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa 2017-06-12
103 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW nr 79/2017 w sprawie korekty wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego dla doktorantów II-iV roku studiów z literaturoznawstwa 2017-06-12
102 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW nr 78/2017 w sprawie zmiany nazwy specjalizacji glottodydaktycznej na studiach II stopnia filologii polskiej 2017-06-12
101 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW nr 77/2015 w sprawie przedmiotu ogólnouczelnianego w języku angielskim skierowanego do uczestników programu Erasmus + 2017-06-12
100 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW nr 76/2017 w sprawie stawek na kursach dokształacajacych dla nauczycieli i lektorów języka polskiego jako obcego 2017-06-12
99 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW nr 75/2017 w sprawie kursów dokształacajacych dla nauczycieli i lektorów języka polskiego jako obcego 2017-06-12
98 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW nr 74/2017 w sprawie zatwierdzenia programu muzeologii I stopnia na nowy cykl kształcenia 2017/2020 2017-06-12
97 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW nr 73/2017 w sprawie zmian w programie muzeologii I stopnia dostosowujacych program do Uchwały senatu UKSW 2017-06-12
96 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW nr 72/2017 w sprawie zatwierdzenia programu studiów na kierunku filologia (FK I i II stopnia, FW I stopnia) na nowy cykl kształcenia (2017/2020 oraz 2017/2019 dla FK... 2017-06-12
95 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW nr 71/2017 w sprawie zatwierdzenia zmian w programie filologia (FK i i II stopnia, FW I stopnia) dostosowujacych program do obowoązującej Uchwały Senatu UKSW 2017-06-12