Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
36 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 1 Wydziałowej Komisji Wyborczej WNH UKSW z dn. 23.05.2016 w sprawie dopuszczenia do wyborów kandydatów na prodziekanów WNH 2016-05-23
35 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 1 Wydziałowej Komisji Wyborczej WNH UKSW z dn. 16.05.2016 w sprawie dokonania wyboru dziekana WNH na kadencję 2016-2020 2016-05-16
34 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 29/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dn. 9 maja 2016 r. w sprawie powołania recenzenta w konkursie otwartym na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Muzeo... 2016-05-09
33 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 28/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dn. 9 maja 2016 r. w sprawie wyboru kandydatów na członków Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów 2016-05-09
32 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 27/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dn. 9 maja 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Współczesnego Języka Polskiego 2016-05-09
31 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 26/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dn. 9 maja 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Teorii Literatury 2016-05-09
30 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW nr 2 z dnia 04.05.2016 w sprawie ustalenia sposobu wyróżnienia kandydatów w wyborach dziekana WNH 2016-05-04
29 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW nr 1 z dnia 04.05.2016 w sprawie dopuszczenia do wyborów kandydata na dziekana 2016-05-04
19 2016 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dn. 9.04.2016 o wyborze elektorów wydziałowych spośród dpoktorantów 2016-04-26
18 2016 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dn. 7 .04.2016 o wyborze elektorów wydziałowych spośród studentów 2016-04-26