Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
63 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 45/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dn. 4 lipca w sprawie powołania Kierownika oraz Sekretarza studiów doktoranckich 2016-07-04
62 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 46/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dn. 4 lipca w sprawie zatwierdzenia Regulaminów Instytutu Filologii Polskiej i Instytutu Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa 2016-07-04
61 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 44/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dn. 4 lipca w sprawie powołania Kierownika studiów niestacjonarnych 2016-07-04
60 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 43/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dn. 4 lipca w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta 2016-07-04
59 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 42/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dn. 4 lipca w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta 2016-07-04
58 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 41/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dn. 4 lipca w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty Dzierzbińskiej-Kędziory 2016-07-04
57 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 40/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dn. 4 lipca w sprawie dorobku osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowisku profesora wizytującego w Zakładzie Italianistyki 2016-07-04
56 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 2 Wydziałowej Komisji Wyborczej WNH UKSW z dn. 23.06.2016 dotycząca nieważności wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału spośród nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu... 2016-06-23
55 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 1 Wydziałowej Komisji Wyborczej WNH UKSW z dn. 23.06.2016 dotycząca wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału spośród nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego l... 2016-06-23
54 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 1 Wydziałowej Komisji Wyborczej WNH UKSW z dn. 20.06.2016 w sprawie wyboru przedstawiciela do senatu UKSW spośród pracowników posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy do... 2016-06-20