Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
53 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 1 Wydziałowej Komisji Wyborczej WNH UKSW z dn. 15.06. 2016 w sprawie uchylenia Uchwały nr 2 z dn. 6.06.2016 w sprawie wyboru przedstawiciela do senatu UKSW spośród pracowników ... 2016-06-15
120 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 39/2016 Rady WNH UKSW w sprawie zatwierdzenia regulaminu praktyk glottodydaktycznych 2016-06-06
119 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 38/2016 Rady WNH UKSW w sprawie zatwierdzenia programu i efektów kształcenia na podyplomowych studiach glottodydaktycznych 2016-06-06
110 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału WNH UKSW z 6 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu praktyk glottodydaktycznych 2016-06-06
52 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 3 Wydziałowej Komisji Wyborczej WNH UKSW z dn. 6.06. 2016 dotycząca wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału spośród pracowników administracji na Wydziale Nauk Humanistycznych 2016-06-06
51 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 2 Wydziałowej Komisji Wyborczej WNH UKSW z dn. 6.06. 2016 dotycząca wyboru przedstawiciela do senatu UKSW spośród pracowników samodzielnych WNH 2016-06-06
50 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 1 Wydziałowej Komisji Wyborczej WNH UKSW z dn. 6.06. 2016 dotycząca wyboru kandydatów do senatu UKSW spośród nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego lub stop... 2016-06-06
49 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 37/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dn. 6 czerwca 2016 w sprawie wyboru przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej 2016-06-06
48 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 36/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dn. 6 czerwca w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora wizytującego w Katedrze Teorii Kultury i Międzykultur... 2016-06-06
47 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 35/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dn. 6 czerwca 2016 w sprawie powołania komisji przeprowadzającej egzamin z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr A... 2016-06-06