Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
21 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 19/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dn. 7 marca 2016 r. w sprawie przyznania stypendium naukowego dla wybitnie zdolnych młodych naukowców dr Beacie Garlej 2016-03-07
20 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 18/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dn. 7 marca 2016 r. w sprawie przyznania stypendium naukowego dla wybitnie zdolnych młodych naukowców dr Halynie Dubyk 2016-03-07
13 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 17/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dn. 7 marca 2016 r. w sprawie zmian w programie studiów doktoranckich z zakresu literaturoznawstwa na Wydziale Nauk Humanistyc... 2016-03-07
12 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 16/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dn. 7 marca 2016 r. w sprawie powstania nowej serii wydawniczej "Interdyscyplinaria" 2016-03-07
11 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 15/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dn. 7 marca 2016 r. w sprawie zgłoszenia na konkurs im. T. Kotarbińskiego książki dr hab. Ewy Szczeglackiej-Pawłowskiej pt. "R... 2016-03-07
10 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 14/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dn. 7 marca 2016 r. w sprawie wyboru komisji w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Bober-Jankowskiej 2016-03-07
9 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 13/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dn. 7 marca 2016 r. w sprawie nadania dr Dominice Budzanowskiej-Weglendzie stopnia doktora habilitowanego 2016-03-07
8 2016 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dn. 22.02.2016 o wyborze elektorów uczelnianych spośród pracowników niesamodzielnych 2016-02-22
7 2016 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dn. 22.02.2016 o wyborze elektorów uczelnianych spośród pracowników samodzielnych 2016-02-22
6 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych z dn. 22.02.2016 2016-02-22