Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
28 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW nr 1 z dnia 25.04.2016 stwierdzająca dokonanie wyboru elektorów wydziałowych na kadencję 2016-2020 2016-04-25
17 2016 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dn. 14.03.2016 o wyborze elektorów wydziałowych spośród pracowników administracyjnych 2016-04-25
16 2016 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dn. 14.03.2016 o wyborze elektorów wydziałowych spośród pracowników niesamodzielnych 2016-04-25
27 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 25/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dn. 11 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przeniesienia na kierunki filologia polska, kulturoznawstwo oraz filo... 2016-04-11
26 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 24/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dn. 11 kwietnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora wizytującego w Katedrze Teorii Kultury i Mi... 2016-04-11
25 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 23/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dn. 11 kwietnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Teorii Kultury i ... 2016-04-11
24 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 22/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dn. 11 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie z zakresu literaturoznawstwa w roku akade... 2016-04-11
15 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW nr 2 z dnia 14.03.2016 w sprawie określenia liczby elektorów do kolegium elektorów Wydziału Nauk Humanistycznych. 2016-03-14
23 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 21/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dn. 7 marca 2016 r. w sprawie przedłużenia zatrudnienia pracowników 2016-03-07
22 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 20/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dn. 7 marca 2016 r. w sprawie przyznania stypendium naukowego dla wybitnie zdolnych młodych naukowców dr Ewangelinie Skalińskiej 2016-03-07