Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
14 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 12/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dn. 15 lutego 2016 r. w sprawie indywidualnego toku studiów dla studentów należących do Akademickiego Związku Sportowego 2016-02-15
5 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 11/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dn. 15 lutego 2016 r. w sprawie wniosku o nadanie Medalu KEN Pani mgr Kamie Pawlickiej 2016-02-15
4 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 10/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dn. 15 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia pracownika w poczet pracowników Wydziału Nauk Humanistycznych 2016-02-15
3 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 9/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dn. 15 lutego 2016 r. w sprawie powołania nowej serii wydawniczej 2016-02-15
2 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 8/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dn. 15 lutego 2016 r. w sprawie przedłużenia zatrudnienia pracowników na stanowisku adiunkta 2016-02-15
1 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 7/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dn. 15 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały 22/15 z dn. 11 maja 2015 dotyczącej wysokości stawki za prowadzenie zajęć 2016-02-15
118 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 6/2016 rady WNH UKSW w sprawie limitów miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w rekrutacji na rok 2016/2017 2016-01-11
117 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 5/2016 Rady WNH UKSw w sprawie zmian w składzie komisji habilitacyjnej w przewodzie habilitacyjnym dr Dominiki Budzanowskiej 2016-01-11
116 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 4/2016 Rady WNH UKSW w sprawie wyboru Wydziałowej Komisji Wyborczej 2016-01-11
115 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 3/2016 Rady WNH UKSW w sprawie zmiany w składzie komisji konkursowej na najlepsza pracę magisterską i licencjacką w IFKiK 2016-01-11