Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
99 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 86/2016 RW WNH UKSW w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora dla prof. UKSW dra hab. Wojciecha Kudyby 2016-12-12
98 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 85/2016 RW WNH UKSW w sprawie wyboru komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego (język rosyjski) w przewodzie doktorskim mgra Daniela Ciesiels... 2016-12-12
97 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 84/2016 RW WNH UKSW w sprawie wyboru Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej (socjologia) w przewodzie doktorskim mgra Daniela Ciesielskiego 2016-12-12
96 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 83/2016 RW WNH UKSW w sprawie wyboru recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Daniela Ciesielskiego 2016-12-12
95 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 82/2016 RW WNH UKSW w sprawie wyboru Komisji do przeprowadzenia egzaminu kierunkowego (dyscyplina podstawowa) w przewodzie doktorskim mgra Daniela Ciesielskiego 2016-12-12
94 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 81/2016 RW WNH UKSW w sprawie wyboru Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Daniela Ciesielskiego 2016-12-12
93 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 71/2016 Rady WNH UKSW z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Barbary Bobrowskiej na stanowisku profesora zwyczajnego 2016-11-14
92 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 80/2016 Rady WNH UKSW z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie powołania członków do Komisji ds. jakości kształcenia 2016-11-14
91 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 79/2016 Rady WNH UKSW z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie powołania przedstawiciela WNH w Radzie Języków Obcych 2016-11-14
90 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 78/2016 Rady WNH UKSW z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zatrudnienia mgr Roberto Peressin na stanowisku asystenta na 0,5 etatu w Zakładzie Italianistyki w Katedrze Teorii K... 2016-11-14