Dokumenty wg tagu: zasady

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
32 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 33/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych ... 2005-07-26
22 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 22/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 czerwca 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wnioskowania, przyznawania i rozli... 2005-06-01
128 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 41/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia finalistów i laureatów olimpiad przedmiotow... 2005-05-19
127 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 40/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2006/ 2007 2005-05-19
46 2004 Decyzja Rektora Decyzja Nr 4/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad funkcjonowania Instytutu Teologicznego w Radomiu 2004-04-01
50 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 36/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie zasad dostarczania i gospodarowania środkami ochrony indywidu... 2003-11-26
88 2003 Uchwała Senatu Uchwała Nr 36/2003 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2004/2005 2003-11-20
92 2002 Uchwała Senatu Uchwała Nr 38/2002 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2003/ 2004 2002-12-19
18 2002 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 19/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zasad rozliczeń badań statutowych i własnych w UKSW 2002-06-13
19 2002 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 20/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 4 czerwca 2002r. w sprawie zasad wydawania profilaktycznych posiłków i napojów pracowniczych UKSW 2002-06-04