Dokumenty wg tagu: stypendium

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
79 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 81/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniające... 2014-11-24
77 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 79/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 listopada 2014 r. zmieniające Zarządzenie nr 35/2012 Rektora UKSW z dnia 19 czerwca 2012 r... 2014-11-14
69 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 73/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego d... 2014-11-05
63 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 64/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2014 r. zmieniające Zarządzenie nr 48/2011 Rektora UKSW z dnia 30 listopada 20... 2014-10-01
13 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 92/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego... 2013-11-22
17 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 88/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do... 2013-11-06
13 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 75/2012 Rektora UKSW z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów studentom studiujących na kierunkach zamawianych w ramach realizacji projektów: ... 2012-10-30
17 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 71/2012 Rektora UKSW z dnia 18 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowan... 2012-10-18
16 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 72/2012 Rektora UKSW z dnia 18 października 2012 r.zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich doktorantom Uniwersytetu Kardynała Ste... 2012-10-18
43 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 45/2012 Rektora UKSW z dnia 23 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zada... 2012-07-23