Dokumenty wg tagu: stypendium

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
5 2016 Decyzja Rektora Decyzja Nr 3/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stypendia Fundacji Banku Zachodniego WBK S.... 2016-01-14
4 2016 Decyzja Rektora Decyzja Nr 2/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stypendia z Fundacji Banku Zachodniego WBK S... 2016-01-14
101 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 175/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów z Własnego Funduszu ... 2015-12-17
57 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 57/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniająceg... 2015-11-19
55 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 55/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego d... 2015-11-06
47 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 47/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 26/2015 Rektora UKSW z dnia 1 lipca 2015 r. w ... 2015-09-30
46 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 46/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 25/2015 Rektora UKSW z dnia 1 lipca 2015 r. w ... 2015-09-30
39 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 39/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 września 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 26/2015 Rektora UKSW z dnia 1 lipca 2015 r. w ... 2015-09-18
26 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 26/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmioto... 2015-07-02
25 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 25/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie K... 2015-07-02