Dokumenty wg tagu: stypendium

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
271 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 66/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Kardynał... 2017-09-28
70 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 6/2017 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 marca 2017 r. zmieniająca Decyzję Nr 10/2016 r. Prorektora ds... 2017-03-14
428 2016 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 11/2016 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 października 2016 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji ... 2016-10-25
427 2016 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 10/2016 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 października 2016 r. w sprawie powołania protokolantów do Wyd... 2016-10-25
288 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 59/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2016r. zmieniające zarządzenie nr 26/2015 Rektora UKSW z dnia 1 lipca 2015 r. ... 2016-09-27
287 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 58/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Kardyn... 2016-09-27
73 2016 Decyzja Rektora Decyzja Nr 7/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przyznania stypendiów z Własnego Funduszu Stypendialnego UKSW 2016-03-01
8 2016 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 1/2016 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wyznaczenia terminu i miejsca odbioru pozytywny... 2016-01-19
7 2016 Decyzja Rektora Decyzja Nr 5/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu związanego organizacją pobytu na UKSW studentó... 2016-01-14
6 2016 Decyzja Rektora Decyzja Nr 4/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu związanego wymianą międzynarodową studentów i p... 2016-01-14