Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 25/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie