Dokumenty wg tagu: stypendium

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
52 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 35/2012 Rektora UKSW z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dokt... 2012-06-19
9 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 48/2011 Rektora UKSW z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich doktorantom Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2011-11-30
26 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 46 /2010 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów dokt... 2010-08-03
277 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 16/2009 Rektora UKSW z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyń... 2009-04-23
51 2008 Decyzja Rektora Decyzja nr 17/2008 Rektora UKSW z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej przyznającej stypendia za wyniki w nauce, w ramach kształcenia zamawianego 2008-12-16
6 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 45/2008 Rektora UKSW z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów za wyniki w nauce studentom specjalności "zastosowanie matematyki" na kierunku stud... 2008-11-28
17 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 34/2008 Rektora UKSW z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów za wyniki w nauce studentom specjalności "zastosowanie matematyki" na kierunku studi... 2008-09-26
52 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 30/2007 Rektora UKSW z dnia 17 września 2007 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich doktorantom Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2007-09-17