Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 73/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 2014/2015 Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 69
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2014-11-05
rok 2014
kategoria Dydaktyka
podkategoria Pomoc materialna
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi studenci pomoc materialna stypendium zapomoga dochód socjalne
załączniki