Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
12 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 12/2019/2020 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim Pana mgr. Filipa Manikowskiego 2020-03-03
11 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 11/2019/2020 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim Pani mgr Sławomiry Kotas 2020-03-03
10 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 10/2019/2020 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim Pani mgr Sławomiry Kotas 2020-03-03
9 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 33/2019/2020 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ustalenia limitów przyjęć na studia na WPiA UKSW na rok akademicki 2020/2021 2020-03-03
8 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 32/2019/2020 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie Misji i Strategii Wydziału Prawa i Administracji UKSW na l... 2020-03-03
7 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 31/2019/2020 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii co do zamiaru ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Post... 2020-03-03
6 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 30/2019/2020 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia awansowego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko adiunkta w Katedrz... 2020-03-03
5 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 29/2019/2020 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowej Rady Biznesu 2020-03-03
4 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 9/2019/2020 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego Panu dr. Andrzejowi Pogłódkowi 2020-01-21
3 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 28/2019/2020 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 21 stycznia r. w sprawie zmiany Uchwały nr 74/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 8 listopada... 2020-01-21