Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
62 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 30/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjmowanie protokołów z posiedzeń Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW w fo... 2020-12-21
61 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 29/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii co do zamiaru ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w dyscyplinie nauki... 2020-12-21
1 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 28/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Pana dr. hab. Mariusza Muszyńskiego, prof. ucz. na promotora Pani mgr Małgorzaty... 2020-12-21
60 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 27/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Pani prof. dr hab. Jadwigi Pazdan na promotora Pana mgr. Damiana Kalisiaka 2020-12-21
59 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 26/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego Panu dr. Bogusławowi Ulijaszowi 2020-12-21
58 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 25/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego Panu dr. Tomaszowi Chłopeckiemu 2020-12-21
57 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 24/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Panu dr. Marcinowi Gliczowi 2020-12-21
56 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 8/2020/2021 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa... 2020-12-21
52 2020 Zarządzenie Dyrektora Instytutu Zarządzenie nr 2 2020/2021 Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zasad sporządzania sprawozdań z ze... 2020-12-11
51 2020 Zarządzenie Dyrektora Instytutu Zarządzenie nr 1/2020/2021 Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zasad sporządzania sprawozdań z in... 2020-12-11