Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
40 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 14/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Pani prof. dr hab. Grażyny Szpor na promotora Pana mgr. Pawła Hajduka 2020-12-01
39 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 13/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Pani dr hab. Marii Szczepaniec, prof. ucz. na promotora Pani mgr. Justyny Bartos... 2020-12-01
38 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 12/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Pana dr. Ziemowita Cieślika na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim Pan... 2020-12-01
37 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 11/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Panu dr. Mariuszowi Szyrskiemu 2020-12-01
36 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 10/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Pani dr Agnieszce Gryszczyńskiej 2020-12-01
35 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 9/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Pani dr Marcie Osuchowskiej 2020-12-01
34 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 7/2020/2021 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie zamiaru przeorganizowania funkcjonowania Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji Un... 2020-11-17
54 2020 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 3/2020/2021 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 listopada 2020 w sprawie uszczegółowienia zasad kontro... 2020-11-13
33 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 8/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 13 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr. Filipa Manikowskiego 2020-10-13
32 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 7/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 13 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Sławomiry Kotas-Turoboyskiej 2020-10-13