Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
21 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 2/2020/2021 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 13 października 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego stanowisko adiunkta w Katedrze Pra... 2020-10-13
20 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 1/2020/2021 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 13 października 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Postępowania Karnego 2020-10-13
55 2020 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie nr 2/2020/21 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowej organizacji z... 2020-10-06
19 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 19/2019/2020 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie regulaminu podziału środków z subwencji na badania naukowe i prace rozwojowe w Instytucie Nauk P... 2020-03-03
18 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 18/2019/2020 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii co do zamiaru ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Postępowani... 2020-03-03
17 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 17/2019/2020 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. podziału środków na badania naukowe 2020-03-03
16 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 16/2019/2020 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z języka angielskiego w przewodzie doktorskim Pana mgr. Radosła... 2020-03-03
15 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 15/2019/2020 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana mgr. Rados... 2020-03-03
14 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 14/2019/2020 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana mgr. Rado... 2020-03-03
13 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 13/2019/2020 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim Pana mgr. Filipa Manikowskiego 2020-03-03