Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
31 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 6/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 13 października 2020 r. w sprawie nadania Pani mgr Karolinie Pietrzykowskiej stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa 2020-10-13
30 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 5/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 13 października 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Pani dr Natalii Kohtamäki 2020-10-13
29 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 4/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 13 października 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Panu dr. Jackowi Jaworskiemu 2020-10-13
28 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 3/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 13 października 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Panu dr. Dariuszowi Fuchsowi 2020-10-13
27 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 2/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauk Prawnych UKSW z dnia 13 października 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie powołania Kierownika ścieżki kształcenia w Szkole Doktor... 2020-10-13
26 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 1/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 13 października 2020 r. w sprawie powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW 2020-10-13
25 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 6/2020/2021 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 13 października 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych na pod... 2020-10-13
24 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 5/2020/2021 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 13 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Dydaktyki 2020-10-13
23 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 4/2020/2021 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 13 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Jakości Kształcenia 2020-10-13
22 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 3/2020/2021 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 13 października 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii co do zamiaru wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowi... 2020-10-13