Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
50 2020 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie nr 4/2020/2021 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia n... 2020-12-10
49 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 23/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii co do zamiaru zatrudnienia zwycięzcy konkursu, Pana dr. Grzegorza Ocieczka ... 2020-12-01
48 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 22/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii co do zamiaru zatrudnienia Pana mgr. Konrada Radomińskiego na stanowisku as... 2020-12-01
47 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 21/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii co do zamiaru zatrudnienia Pana dr. Macieja Szmigiero na stanowisku adiunkt... 2020-12-01
46 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 20/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii co do wniosku Dziekana WPiA UKSW o powołanie ks. dr. hab. Krzysztofa Warcha... 2020-12-01
45 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 19/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. opracowania projektu Regulaminu Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW 2020-12-01
44 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 18/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. podziału środków na badania naukowe 2020-12-01
43 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 17/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Pani dr hab. Elżbiety Karskiej, prof. ucz. na promotora Pana mgr. Roberta Czarno... 2020-12-01
42 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 16/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Pana dr. Sebastiana Sikorskiego na promotora pomocniczego Pana mgr. Jakuba Doros... 2020-12-01
41 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 15/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Pani prof. dr hab. Ireny Lipowicz na promotora Pana mgr. Jakuba Dorosz-Kruczyńsk... 2020-12-01