Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
167 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 43/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie Pana mgr. Wawrzyńca Święcickiego na stanowisku asyst... 2018-11-20
166 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 42/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 20 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr 170/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 26 czerwc... 2018-11-20
165 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 41/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia niektórych czynności w postępowaniu o nadanie t... 2018-11-20
164 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 40/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Panu dr. Bogdanowi Fischerowi 2018-11-20
163 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 39/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym Pana dr. A... 2018-11-20
162 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 38/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie nadania Panu mgr. Maciejowi Szmigiero stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa 2018-11-20
161 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 37/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 20 listopada 2018 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego Pana mgr. Piotra Burczaniuka oraz wyznaczeniu promotora 2018-11-20
160 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 36/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 20 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę 22/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 16 październi... 2018-11-20
159 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 35/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pa... 2018-11-20
158 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 34/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pani mgr Olgi Kot... 2018-11-20