Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
127 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 3/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 18 września 2018 r. w sprawie ustalenia przedmiotów egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pana mgr. Oskara Kaneckiego 2018-09-18
126 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 2/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr. Oskara Kaneckiego 2018-09-18
125 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 1/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 18 września 2018 r. w sprawie nadania Panu mgr. Pawłowi Gorajewskiemu stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa 2018-09-18
124 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 183/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wniosku Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW do Senatu UKSW o wyrażenie zgody na ... 2018-06-26
123 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 182/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii co do zamiaru nawiązania współpracy z Chińskim Uniwersytetem Nauk Po... 2018-06-26
122 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 181/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii co do zamiaru nawiązania współpracy z Uniwersytetem Palackiego w Oło... 2018-06-26
121 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 180/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany programu studiów podyplomowych „Ochrona danych osobowych w Kościele” 2018-06-26
120 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 179/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodów doktorskich przez studentów stacjonarnych i niestacjonarnych stud... 2018-06-26
119 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 178/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie programu praktyk studenckich na kierunku „Człowiek w Cyberprzestrzeni” 2018-06-26
118 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 177/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta dorobku naukowego w postępowaniu kwalifikacyjnym w Katedrze Pr... 2018-06-26